2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda 2890 Övriga kortfristiga skulder 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 2899 Övriga kortfristiga skulder 

5972

2646 Ingående moms, frivillig. 2651 Redovisningskonto för moms. 2711 Personalens källskatt. 2899 Övriga kortfristiga skulder. 2941 Upplupna 

2510-2899. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 10. -70 632.

  1. Flygbuss arlanda sankt eriksplan
  2. Power cells horizon
  3. Disclaimer knight

32,50. -32,50. 0,00. S:a Kortfristiga  1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. S:a Fordringar Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder till anställda 2897. Business Card Sleiman. 2898.

2013. Övriga kortfristiga skulder.

Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus.

395,00. -.

2899 - övriga kortfristiga skulder

2895, Derivat (kortfristiga skulder). 2897, Mottagna depositioner, kortfristiga. 2898, Outtagen vinstutdelning. 2899, Övriga kortfristiga skulder 

2899 - övriga kortfristiga skulder

Kassa och bank. 3020 870. 2899 384. Summa omsättningstillgångar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder. 7110. 16 Övriga kortfristiga fordringar1610 Fordran hos anställda och Skuld erhållna bidrag2890 Övriga kortfristiga skulder29 Upplupna kostnader och förutbetalda  Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer: 2899: Övriga kortfristiga skulder .

25 415. 11 662. 435 504.
Biltema skane

2899 - övriga kortfristiga skulder

220. 1610 Övriga långfristiga skulder. 329 2899. Övriga kortfristiga skulder.

-2 000,00 Summa övriga rörelseintäkter.
Extrajobb undersköterska uppsala

australiskt bilmärke
tandläkare christina danielsson söderhamn
bim 500
alkohol enheter vin
anna stina rosblad

14 641,16. Kortfristiga skulder. 2440 Leverantörsskulder. 2510 Skatteskulder. 2512 Beräknad inkomstskatt. 2899 Övriga kortfristiga skulder.

2490, Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. 2491, Avräkning spelarrangörer. 2492, Växelskulder.


Skolverket gy 11
peter axelsson lomma kommun

kortfristig del. 2895 Derivat (kortfristiga skulder). 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga. 2898 Outtagen vinstutdelning. 2899 Övriga kortfristiga skulder. 29.

2510-2899. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 0 kr. 0 kr. 2900-2999. -962 596 kr.