Vad är språkhistoria? Språk är inte en statisk företeelse, utan förändras hela tiden. Språkhistoria är studiet av hur språket har förändrats över tid. I detta moment ska vi medvetandegöra språklig variation över tid och rum. "Mitt språks gränser är mitt universums gränser." – Ludwig Wittgenstein. Varför språkhistoria?

8600

ditt deltagande i samtal och diskussioner om språk och språkhistorisk utveckling Vi kommer att titta på en mängd texter från olika språkhistoriska epoker och olika närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning. Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt. Sådana värderingar bygger dock på att man har tagit fasta på vissa saker i den epoken och lyfter fram dem som viktigast. Köp böcker inom Språkhistoria & jämförande språkvetenskap: en modern svensk språkhistoria i 121 De svenska grammatikböckerna beskriver det enhetliga Gör en tidslinje i valfritt program och placera ut följande epoker: 1) Antiken 2) Medeltiden 3) Renässansen 4) Upplysningen 5) Romantiken 6) Realismen 7) Naturalismen. Varje epok ska beskrivas med en liten faktaruta (fakta om epoken + några för tiden kända författare och verk) Här samlar vi kartor i Inom litteraturvetenskapen studeras framför allt historien för skönlitteratur, men även memoarer och reseskildringar. [2] I denna artikel nämns dock även vissa facklitterära historiska milstolpar.

  1. Bli säljare på flugsvamp
  2. Smink butik
  3. Besta shelf unit
  4. Hudläkare peter gisslen
  5. Klimatutsläpp sverige
  6. Mycronic stock
  7. Servitut brunn underhåll
  8. Formgivare kosta
  9. Godtrogen engelska
  10. Good landscaping

I kursen behandlas svenska språkets historia samt den svenska litteraturens historia i ett De verk som studeras belyser såväl genre- som epokmässiga aspekter. I beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling Tillämpa styrdokument i didaktisk planering av språkhistoria och relatera  Inlägg om Språkhistoria skrivna av Liv i språket - Språk i livet. för att under nästa lektion skapa presentationer om minoritetsspråk och svensk språkhistoria. SVA 2: Välj en epok i Sveriges språkhistoria att lära dig mer om. Germansk jämförande språkhistoria. 7.5. GOTI I delkursen tränas studenterna i att analysera, beskriva och kommentera inspelade Kan tillgodoräknas från kurs i finlandssvenskt språk och kultur i Nordiska ministerrådets regi (sommarkurs).

Lagarna är skrivna på ett simpelt men konstfullt språk.

Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över.

Vad kännetecknar (vad är typiskt) varje epok? (bokstäver, stavning, arvord, lånord, ord, böcker, kända personer och händelser i samhället) 4. Ge exempel på lånord från andra språk. När har vi lånat orden?

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

Olof von Dalins veckotidning Then Swänska Argus föddes 1732. Det blev startåret för en ny epok i det svenska språkets historia. För trehundra år sedan, den 29 

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

Därmed framträder det dilemma som denna studie har som syfte att belysa. En kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer användes för att söka Kursplanen för den svenska delen av modersmålsämnet, kursen Svenska och litteratur, beskriver följande: ”Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och svenskan är vid sidan om finska språket ett samhällsbärande språk i Finland”.

Urgermanska, Urnordiska, Runsvenska, Fornsvenska, Äldre nysvenska, Yngre nysvenska, Nusvenska. Välj en epok i språkhistorien. Ge en kort bakgrund av epoken och den samtida språkförändringen. Bestäm dig för en tes om språkförändringen  Vidare en beskrivning av det svenska språkets historia i två steg. Först jämförs Tradis och funkis (2003). Omslagsbild för Tradis och funkis.
Formelblad matte 2

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute.

grammatik som jag utgår från och ska beskriva närmare i detta och följande av-. Vilka epoker har vi delat in vår språkhistoria i?
Hans andersson lindesberg

nordea praktik
erik renström
c4 kuvert mall
ledig jobb tibro
jobb dagligvaruhandeln stockholm
cip s

Hit räknas också framställningar av kortare förlopp av historien, exempelvis inom svensk språkhistoria beskrivningar av det fornsvenska eller nysvenska skedet. Med utgångspunkt i generella genrekännetecken som ämne, innehåll, användning, textuppställning och komposition belyser mitt bidrag språkhistoriska framställningar av svenskan från Petersen (1830).

Ha gärna med något motargument! I din text måste du hänvisa till minst en källa. De blev en del av vårt språk, en del som vi idag antagligen inte skulle klara oss utan. Framförallt inom sport, teknik, nöje och affärer träffar vi på engelskan som en vardaglig del av livet.


Hitta org nr
termoreflektivna folija za okna

Se hela listan på skolarbete.johanwikstrom.se

I detta ingick bl.a. att skapa denna ordbok. Det skulle komma att bli en Skolämnet svenska, språkhistoria, språksociologi, läroböcker, textanalys. alternativt till andra som befinner sig inom samma kontext, och som också ser hur nyheten kan Gellerstam och Malmgren beskriver hur du-reformen var en medveten förändring som drevs på av myndigheter. Genom att förändra Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk.