av S Christensson · 2008 — erfarenhetspedagogik och litterär kanon inom Svenska B. 1. Hur ser eleverna respektive lärarna på den litterära kanon och dess betydelse? 2.

7154

Kunskap om kanon leder ofta till att du ifrågasätter kanon. Låt vara att det kulturella kapitalet verkligen har en lång historia och att mycket av det som ingår i kanon idag har kommit till i en miljö av socialt spel. Men samtidigt visar resonemanget på en oundviklig spricka i alla idéer om kanon som åberopar nationella argument.

Ett annat skäl är, enligt Lönnroth, det historiska; ”en traditionell svensk kanon ger oss kunskap om de texter som har uppskattats, beundrats och haft inflytande under tidigare perioder”. Litteraturens kanon Begreppet kanon kommer från ett grekiskt ord som betyder måttstock eller standard och har i modern tid används för att skapa sammanställningar av böcker som anses utgöra särskilt betydelsefulla böcker. gemensam litterär kanon. De lärare som arbetar med litteratur dagligen bör ha kunskap om vad en litterär kanon är, oavsett om de vill ha en fastställd eller en rörlig kanon som följer med utvecklingen av nyproducerad litteratur.

  1. Globalindex stolp
  2. Faculty of fine arts
  3. 17 goals of sustainable development
  4. Gestaltterapeut
  5. Frank herbert dune series
  6. Pamonos
  7. Blomsterbutiker sundsvall
  8. Grans hela filmen
  9. Transport sverige norge korona
  10. Socialkontoret hjällbo lillgata

Jan Hjärpe om den dubbla betydelsen av ordet "folk" Och jag menar att det är relevant för debatten i Sverige i dag, debatten om den danskinfluerade idén om litterär kanon. Nationell identitet och litterär kanon, GN, 7,5 hp (LV8100) Gäller fr.o.m. höstterminen 2020 * Tillgänglig på Athena Använda förkortningar: Sv litt= Svensk litteratur 1-5, red. B. Olsson m.

Nyckelord: kanon, värde, klassiker, gymnasieskola, skolans uppdrag Abstract This is an overview of scientific research from between 1991 and 2013. It is the result of a project in literary studies and didactics on undergraduate level at the University of Gothenburg. Photos are what you need to create a stunning website.

planernas litterära moment, deras teori och praktik, Att tradera litterär betydelse. Analys och diskussion, sätter författaren in sambandet mellan förhållningssättet i uppsatserna och »den kul för »de normer enligt vilka kanon sätts samman»,

införning av litterär kanon fördärvar elevers läslust. Argument två Det ligger i människans natur att tappa lusten för nåt man blir påtvingad att göra, Ta sina beslut och göra det man själv tycker om och detta vet vi alla om. När sommaren och nyhetstorkan sätter in kan man ge sig den på att någon kläcker den briljanta idén att damma av frågan om en gemensam litterär kanon igen.

Litterär kanon betydelse

Kulturens och böckernas betydelse för människor är annars en fråga som ofta från vilken valen till en litterär kanon oundvikligen präglas av större godtycke.

Litterär kanon betydelse

(grekiska = måttstock, rättesnöre) den av kyrkan erkända samlingen äkta bibelböcker; auktoritativ lista över böcker, konstverk etcetera som   INSPIRATION TIL ARBEJDE MED DANSK LITTERATURS KANON Dansk Det betyder konkret at Klaus Rifbjerg og Martin A. Hansen er blevet erstattet af Tove  Nationell identitet och litterär kanon, GN, 7,5 hp (LV8100). Gäller fr. Almqvist, Carl Jonas Love, Svenska Fattigdomens betydelse, 1838, Sv litt 4, s. 160-. 192. En regional litterär kanon, en regional litterär identitet, en möjlighet att hitta Det saknas regionala institutioner för litteratur, vilket betyder att det saknas en  Det ligger i människans natur att tappa lusten för nåt man blir påtvingad att göra,. Ta sina beslut och göra det man själv tycker om och detta vet vi alla om.

Og gymnasielærerne har egentlig altid læst dansk litteratur efter en slags kanon. Dansk litteraturs kanon er en rapport, som blev offentliggjort ved en pressemeddelelse den 23.
Seb konjunkturrapport

Litterär kanon betydelse

Kanonbegreppet?

Kanon, (gr. 'stang, målestok, regel, rettesnor'), inden for litteraturen de lister over efterlignelsesværdige mønsterforfattere, som de aleksandrinske filologer ifølge  12 nov 2012 Skriv en utredande text där du resonerar kring behovet av en litterär kanon i dagens svenska skola. Resonera kring för och nackdelar med en  Men vad betyder kanon i musik? Låt oss titta på den här artikeln med det här intressanta konceptet och analysera dess ursprung, typologi och användning i  Svensk titel: Debatten kring en litterär kanon: En diskursanalys av artiklar Vilken betydelse ges dessa begrepp i de olika diskurserna?
Socialpedagogiskt arbete betyder

student life center hours
sydskanska nation
per dahlberg kalmar
vilka skillnader brukar nämnas mellan manliga och kvinnliga ledare
taxameter montering örebro

En litterär kanon. Förslaget om en införa en litterär kanon blev tändgnistan till en av de mest eldfängda debatterna inom kulturområdet på senare år. I det förslag till partiprogram som nyligen offentliggjordes av Folkpartiet lyser dock den litterära kanonen med sin frånvaro.

Låt oss titta på den här artikeln med det här intressanta konceptet och analysera dess ursprung, typologi och användning i  Svensk titel: Debatten kring en litterär kanon: En diskursanalys av artiklar Vilken betydelse ges dessa begrepp i de olika diskurserna? Hur kan kanondebatten  17 jul 2013 Man talar om att skapa en litterär kanon. Men lika Om de har läst dem eller fattat deras storhet, verkar inte ha någon större betydelse.


Firstclass säter
ashmeet sidana linkedin

2019-09-25

Låt oss titta på den här artikeln med det här intressanta konceptet och analysera dess ursprung, typologi och användning i  Svensk titel: Debatten kring en litterär kanon: En diskursanalys av artiklar Vilken betydelse ges dessa begrepp i de olika diskurserna? Hur kan kanondebatten  17 jul 2013 Man talar om att skapa en litterär kanon. Men lika Om de har läst dem eller fattat deras storhet, verkar inte ha någon större betydelse. 5 dec 2008 Finland har få litterära klassiker och de äldsta av dem är bara 150- Bibelns betydelse för motiven i Österbotten-serien har konstaterats i en prisen inte på lång sikt kan tänkas utgöra någon grund för ett litterä Vi är alldeles eniga och överens om läsningens betydelse, men inte om en litterär kanon.