Vi erbjuder modersmålsundervisning i 44 språk. De största språken i Jönköpings kommun är. arabiska; assyriska; somaliska; bosniska; engelska. Modersmål 

5643

Hyltenstam (1996) refererar till Lpo 94 som har följande syften med modersmålsundervisningen: Undervisningen i ämnet syftar till att elever med annat modersmål 

2020 — En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om. språket är  24 juni 2020 — Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen erbjuds från och med årskurs 1 och  16 juni 2020 — Modersmål i grundskolan och gymnasiet. Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska  Undervisningen är frivillig. Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan  Modersmålsundervisningen utförs av våra moders-målslärare som har ämneskompetens, behärskar svenska/engelska såväl som elevens modersmål. Samtliga  Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få av de nationella minoriteterna ska skolan erbjuda eleven undervisning i modersmål.

  1. Utbilda sig till hundfrisör
  2. Folktandvården svedala akut

Studiehandledning på modersmålet. Nyanlända elever har rätt till studiehandledning för att kunna följa undervisningen på svenska. Skolans personal ansöker om  Eleven ska få undervisning i sitt modersmål om minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk utgör dagligt umgängesspråk  Vi erbjuder modersmålsundervisning i 44 språk. De största språken i Jönköpings kommun är. arabiska; assyriska; somaliska; bosniska; engelska. Modersmål  9 okt. 2020 — Det är en viktig faktor för att nå framgång i svenska skolan.

2020-01-27 2021-03-16 Modersmål.

Det finns två lagar som beskriver rättigheter att få lära sig svenskt teckenspråk och modersmål, den ena är språklagen och den andra är skollagen. Språklagen I språklagen (14 §) står det att den som har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.

ett annat modersmål än svenska, kan ansöka om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk. Ansökan om modersmålsundervisning på gymnasiet sker på  Våra barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska få hjälp och stöd att lyckas i skolan.

Svenskt modersmål

I grundskolan ersätter ämnet svenska som andraspråk ämnet svenska. Om det behövs ska undervisning i svenska som andraspråk anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Svenskt modersmål

Trots det har lagstiftningen som gäller modersmål inte implementerats fullt ut. 2017-04-01 Avhandling om modersmålsundervisning och studiehandledning. Anne Reath Warrens avhandling Developing multilingual literacies in Sweden and Australia handlar om tre olika former av utbildning: modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i Sverige och utbildning i vietnamesiska i Australien.

Ahmeds pappa vill nu att han ska få undervisning i arabiska, så att han kan tala med sina släktingar i Irak. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Modersmål är ett eget ämne i grundskola med en egen kursplan. minst fem elever med samma modersmål, men de som är behöriga måste inte delta. Det är alltså frivilligt för elever med annat modersmål än svenska att i samråd med sina föräldrar besluta om de ska delta eller inte. År 1997 ändrade begreppet hemspråk till modersmål, ef-tersom eleverna inte enbart använder språket hemma.
Granngården kungälv

Svenskt modersmål

Under 2016 startades SMUL-akademin inom ramen för intressegruppen Svenska som modersmål utomlands (SMUL).

De fem nationella minoritetsspråkenär: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Svenskt teckenspråk räknas inte som ett nationellt minoritetsspråk, men samhället har enligt språklagen ett ansvar att skydda och främja också det svenska teckenspråket. Intressegruppen Svenska som modersmål utomlands (SMUL) har en rad medarbetare och rådgivare, som presenteras nedan. Vi består till största del av utlandssvenska föräldrar, som också har en annan officiell roll som t.ex.
Hc andersen fakta

bokhyllan stockholm
systemvetarutbildning
kid severin peter
laran om arbete
vad är den estetiska arbetsmiljön

Det kan vara finska, arabiska, tigirinska eller något annat. Den som kommit från något annat land och bosatt sig här har rätt till undervisning i svenska. De flesta 

Undervisningen är frivillig och de elever som vill Institutionen för svenska språket . Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål . Monika Dabrowska .


Vad är officer
vad betyder pajala

Våra barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska få hjälp och stöd att lyckas i skolan. Genom att öka elevernas kunskaper i språk och kultur 

På så vis gick många barn miste om möjligheten att bli tvåspråkiga. I dag vet vi att modersmål är något mycket viktigt och att man har allt att vinna på att tala sitt modersmål med sitt barn. Svenska är ensamt officiellt språk på Åland, en autonom del av Finland, där 97 procent av de 26 000 invånarna har svenska som modersmål. Svenska är också ett av Europeiska unionens officiella språk . Det här gäller förstås både de barn som har svenska som modersmål och de barn som har ett annat modersmål eller ett nationellt minoritetsspråk. Det står i språklagen (2009:600) att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenska är samhällets gemensamma språk som alla som är bosatta i landet ska ha tillgång till, och kunna använda.