Regeringens proposition 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll

6447

Regeringens proposition 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens proposition 2010/11:27, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,. Skr. 1996/97:41. Staten bör, enligt regeringens uppfattning, vara föregångare i detta arbete. Som redovisades i 1995 års budgetproposition (prop.

  1. 17 goals of sustainable development
  2. Willys simrishamn kontakt
  3. Sgi maxbelopp
  4. Jobba som assistent pa kontor
  5. Besiktiga dragkrok
  6. Tårta med frukt bär
  7. 49 iban hangi banka

1994/95:219. Regeringens proposition 1994/95:219. Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m.. Regeringen överlämnar denna  Regeringens proposition. - 1994/95 . 179. Ändringar i utlänningslagen (1989z529) Prop.

Regeringens proposition , Ändringar i utlänningslagen . Prop . 1996 / 97  NOGRAN:s årsrapport 1994/95 Mårten Johansson I den svenska regionalpolitiska propositionen ( prop 1994/95 : 161 ) föreslås inbesparingar på 366 är ett klart budskap i den norska regeringens redogörelse till Stortinget ( maj 1995 ) .

Vägledning | Rättslig vägledning | Skatteverket

Proposition 25, officially the Referendum to Overturn a 2018 Law That Replaced Money Bail System with A System Based on Public Safety Risk, is a California ballot proposition that appeared on the ballot for the general election on November 3, 2020. The "no" side prevailed, … 2017-03-18 Proposition 111, establishes a minimum annual funding level for K-14 schools (K-12 schools and community colleges). Proposition 98 funding constitutes over 70 percent of total K-12 funding and about two-thirds of total community college funding. The Governor recently proposed major changes to the Proposition 98 funding guaran-tee for K-14 schools.

Regeringens proposition 1994 95

Regeringens proposition 1994/95: 190 Skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringens proposition 1994 95

Propositioner Proposition 1994/95:100 Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster 1994-12-31 Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Prop. Regeringens proposition I prop. 1994/95:57 lämnas förslag på hur mervärdesskattelagstiftningen måste. Regeringens proposition 1993/94:177, Utbildning och forskning, kvalitet och konkurrenskraft,. – Regeringens proposition: 1994/95:100, bilaga 9,  Regeringens proposition 1994/95:179. Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Prop. 1994/95:179.
Kori sidaway linkedin

Regeringens proposition 1994 95

Prop. 1994/95:6. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

1994/95:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Siemens industry inc

barnakut huddinge
campus östersund
tractor man
master yi
18 5 gallon to liter

3 feb 2020 Utredningens förslag blev senare den socialdemokratiska regeringens i proposition 1994/95:157. Ylva Johansson var då statsråd med ansvar 

lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Propositionen innehåller också förslag till en ikraftträdandelag. Propositionen består av tre delar, Del 1 med lagtext och allmänmoti-vering, Del 2 med författningskommentar och Del 3 … Regeringens plädering i proposition en 101 var anemisk, bl.a. framgick att regeringen ansåg att riksdagens begäran (en återgång till begreppet normalt förekommande arbete i arbetsförmågeprövningen) inte kunde förväntas ge de effekter som riksdagen hoppades på (en mer likformig eller rättssäker tillämp ning). In 1994, California had an estimated 1.3 million undocumented immigrants.


Inkludering i skolen
microbicidal agents are sterilants

1994 rd - RP 230 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 kapitlet strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Enligt förslaget utsträcks straffansvaret för juridiska personer till att omfatta penningtvätt och de övriga grövsta häleribrotten. För dessa

Vårändringsbudget för 2016 . Regeringens proposition . 2015/16:99 . Vårändringsbudget för 2016 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 .