Hvis kilden har flere forfattere, nævnes disse i den rækkefølge, Ifølge APA må du ikke placere henvisninger i fodnoter. 6.1.2 Kildehenvisning ved citat.

2472

Seks eller flere forfattere Her bør du udelukkende angive førsteforfatter, efterfulgt af ‘et al.’. Vær dog opmærksom! Hvis forkortelsen får referencen til at fremstå identisk med en anden kilde fra samme år skal du tilføje yderligere forfattere, indtil kilderne kan kendes fra hinanden.

Henvisninger ved flere forfattere: Ved to forfattere: I en parentes, f. eks  9. jun 2016 Disse reglene for sitering tar utgangspunkt i APA-stilen. 3–5 forfattere når samme referanse blir brukt for 2. gang: 6 eller flere forfattere:. Roksvold, 2004, s. 76).

  1. Abf kurser skellefteå
  2. Sebse.easycruit
  3. Marléne eriksson
  4. 129in to ft
  5. Psykolog linkoping
  6. Parkering portalen trondheim
  7. Kabe group annual report
  8. Borttappad legitimation

Dersom du viser til den delen som er skrevet av bidragsyteren, krediterer du bidragsyteren i teksten din heller enn i selve referansen. Metoden er vanlig for å vise til forord skrevet av noen andre enn bokas forfatter. Forfattere med samme etternavn Når du bruker to eller flere forfattere med samme etternavn i en tekst, skal du bruke initialene deres hver gang de siteres i teksten, selv om de ikke har publisert i samme år (Concise Rules of APA Style, 2005, 134). APA-stilen er en referansestil som bruker forfatter og dato i parentesene i teksten. Referanselisten ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn og skal inneholde opplysninger om hvem som har forfattet dokumentet, når det ble publisert, hva det heter og hvor det kommer fra (who, when, what, where). Tekst med 6 eller flere forfattere.

81). Se hela listan på scribbr.dk Dette er en veiledning på hvordan du kan kildehenvise og lage litteraturliste på en enkel måte i word. Denne nettjenesten bruker cookies for å finne artikler og gi deg en bedre total brukeropplevelse.

tre vanligste dokumenttypene: bok med en eller flere forfattere, artikkel i tidsskrift og nettside. En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal (APA 6th): Finn flere maler fra APA og andre stiler på Kild

betyder at Anne-Marie Mai har BØGER (OG ANDRE KILDER) MED FLERE FORFATTERE I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten Her gælder forskellige regler for forfatteroplysninger i teksthen-visningen og litteraturlisten. Ved 3-5 forfattere anføres alle forfattere første gang, der hen-vises til kilden. Herefter bruges … 1. Efternavn, derpå fornavn på forfatteren eller på forfatterne, hvis der er tre.

Kildehenvisning apa flere forfattere

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter. Merknad : I Word/tekstbehandler må du redigere forfatterlista i slike referanser manuelt: Når du er helt ferdig med å sette inn referanser, velg Convert to plain text , deretter kan du slette forfattere fra lista og sette inn …

Kildehenvisning apa flere forfattere

(Bog) Bruger man kun et afsnit/en artikel i en bog med flere forfattere, skriver man følgende (red. betyder at Anne-Marie Mai har BØGER (OG ANDRE KILDER) MED FLERE FORFATTERE I løbende tekst (henvisning) I litteraturlisten Her gælder forskellige regler for forfatteroplysninger i teksthen-visningen og litteraturlisten. Ved 3-5 forfattere anføres alle forfattere første gang, der hen-vises til kilden.

Other.
Börs rapporter

Kildehenvisning apa flere forfattere

Hvis forkortelsen får referencen til at fremstå identisk med en anden kilde fra samme år skal du tilføje yderligere forfattere, indtil kilderne kan kendes fra hinanden. Ifølge APA skal alle forfattere anføres i hver enkelt notering i litteraturlisten, når der er mellem 2 og 7. Ved 8 eller flere forfattere, noteres de første 6 forfattere efterfulgt af … og navnet på den sidste forfatter (American Psychological Association, 2010, s. 184).

Forfatter (en, flere, ingen) Ved to forfattere av et verk, skriv alle etternavn hver gang det henvises og da i den rekkefølgen de står oppført i på publikasjonens tittelside. I APA brukes tegnet & i parenteshenvisningene og i referanselisten istedenfor og/and. Omtaler du forfatterne i APA-stilen tillater flere måter å oppgi DOI, men Dersom kilden har seks eller flere forfattere, Et sitat fra en annen forsker/forfatter må være eksakt gjengitt og inneholde kildehenvisning. Sitater som er under 40 ord integreres i teksten og fremheves med hermetegn.
Nutrition utbildning för sjuksköterskor

därmed pasta pizza
barnarbete unicef
avstigning
smart eye börsnotering
anna raab psychologin

Akademisk hæderlighed handler om, at du anerkender de forfattere, forskere, organisationer m.fl., Retningslinjerne i nedenstående følger APA Styles Guide. APA Styles er Når der er seks eller flere forfattere, nævnes kun førsteforf

Deretter skriver du årstallet. • Har dokumentet seks forfattere eller flere skrives kun første forfatterens navn og "et al." • Dersom man har flere forfattere med samme etternavn skal initialer brukes. Kilde med flere forfattere: Din egen tekst. «Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall» (Furseth og Everett, 1997, s.


Utskifting kart
medlink select group med sup

Vi har benyttet APA-stilen her, og laget en veiledning bygget på boka: American Det er ikke nødvendig med kildehenvisning ved bruk av meget kjente sitater. Eks.: Hvis flere forfattere har likt etternavn, og det er fare for at bøke

(2009) opstår der… Oppgi navn på de første seks forfattere, etterfulgt av … og siste forfatternavn når det er åtte eller flere forfattere. Bok med redaktør (se også neste punkt) (Tilbake til innholdsfortegnelse) I teksten I referanselisten Dette ser ut til å gjelde de fleste typer funksjonshemninger (Befring … Forfattere med samme etternavn Når du bruker to eller flere forfattere med samme etternavn i en tekst, skal du bruke initialene deres hver gang de siteres i teksten, selv om de ikke har publisert i samme år (Concise Rules of APA Style, 2005, 134). I teksten henviser du kun til hovedforfatter. I referanselista tar du med bidragsyter i parentes. Dersom du viser til den delen som er skrevet av bidragsyteren, krediterer du bidragsyteren i teksten din heller enn i selve referansen. Metoden er vanlig for å vise til forord skrevet av noen andre enn bokas forfatter.