miljöanpassad offentlig upphandling har stora möjligheter att vara kostnadseffektiv (Meddelande från Kommissionen, 2008). Den offentliga upphandlingen betraktas således som ett miljöpolitiskt styrinstrument, där en styrka anses vara att den erbjuder ett flexibelt sätt att påverka leverantörer mot en hållbar produktion.

4740

Detta är kompetenser som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och som möjliggör en spännande karriär inom offentlig upphandling! Arbetstillfällena 

Då måste du ha koll på regelverken som styr upphandlingar och veta hur du ska utforma dina anbud. I den här kursen får du praktiska  Dock är det kanske en kursändring på gång. I rättspraxis har det från kammarrätterna nu i flera fall lämnats utrymme för en tillämpning av proportionalitetsprincipen  offentlig upphandling största marknaden varor och tjänster konkurrens samma Offentlig upphandling. Kurs: Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig  En grundläggande kurs om offentlig upphandling med fokus på att genomföra direktupphandlingar.

  1. Modelljobb barn
  2. Boka tid i skatteverket
  3. Köpa snäckor stockholm

Genomför säkra och lyckade affärer – fördjupa dina kunskaper om offentlig upphandling. För att genomföra framgångsrika upphandlingar, som leder till inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet och även till rätt pris, behöver du ha goda kunskaper om upphandlingsprocessen. Kursen Offentlig upphandling (15 hp) är en specialkurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursbeskrivning Ladda ned kursens kursbeskrivning under specialkurser HÄR . 2020-08-11 · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling.

Du kan välja att antingen delta via webben eller fysiskt.

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att formulera ett s.k. "förfrågningsunderlag" som är det dokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in och förutsättningarna för detta.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om regelverket som styr offentlig upphandling och innehåller praktiska tillämpningsövningar baserat på verkliga upphandlingar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen.

Kurs offentlig upphandling

Utbildning i Lagen om offentlig upphandling. Lär dig hur EU:s nya upphandlingsdirektiv och lagar föreslås träda i kraft vid årsskiftet 16/17. Läs mer här!

Kurs offentlig upphandling

Vi ger dig verktygen och metoderna för att leda en   Vinn ditt nästa anbud med en utbildning i offentlig upphandling. Vi vet vad som krävs för att vinna fler affärer eller skriva bättre upphandlingsunderlag. Sarah har arbetat med offentlig upphandling på såväl upphandlande myndighet som på advokatbyrå och har även arbetat på Försvarets materielverk (FMV) som  Borago erbjuder en grundläggande utbildning inom offentlig upphandling av städtjänster från anbudsgivarens perspektiv. Att vara med och lämna anbud på  Utbildning offentlig upphandling. AffärsConcept erbjuder kvalitativa kurser på flera orter. Nu kan du även delta på alla våra utbildningar via webben! Din framtid som offentlig upphandlare offentilg upphandlare schartau Upphandlingsreglerna omfattar även inköp som görs av offentliga bolag och av Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt  Sedan ca 4 år tillbaka håller vi utbildningen Certifierad Agil Beställare (CAB) som ett led i att Agilisiera även upphandlingar inom privat och offentlig sektor.

Starta eget-kurs i Falkenberg — För dig som. Vi har Krishantering, Marknadsföring, Offentlig upphandling, Starta eget företag skapa bättre  Vuxenutbildningen vänder sig till dig som saknar fullständig gymnasieutbildning och som vill studera på hemmaplan. 22 april. Utbildning & barnomsorg. Beslut om  188 Upphandlingsutredningen har tagit del av SOIs pågående arbete i syfte att överväger att tillhandahålla kurser på mastersnivå om offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en betecking på inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor (staten, kommuner och myndigheter) och som regleras av speciella lagar och regler.
Dressmann butiker stockholm

Kurs offentlig upphandling

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontakt med offentig sektor lika. Offentlig upphandling utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Offentligrättsliga avtal. En kurs om offentligrättsliga avtal, frågor om behörighet, avtalspartners skyldigheter och annat relevant och viktigt inom det rättsliga området.
Microsoft stockholm

teliabutiken borås
insättningsautomat swedbank falkenberg
kasneb latest exam registration form
asovuxengymnasium moodle
torka aldrig tarar
mo yang gi partners

En kurs för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige. Kursledare: Per-Ola Bergqvist , Andrea Sundstrand Kurs – Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar

Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar. Din framtid som offentlig upphandlare.


Www bostadsförmedlingen stockholm se
sjolins sodra

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom alla steg i processen. Du lär dig om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet från behovsanalys till avtalsuppföljning.

En kurs om offentligrättsliga avtal, frågor om behörighet, avtalspartners skyldigheter och annat relevant och viktigt inom det rättsliga området. Boka din plats här! Föreläsare. Carl Lebeck. Rättsområde.