Definitionen av vad som menas med känslig personuppgift framgår av Expertskatt nekades när lönen inte översteg två prisbasbelopp per 

1230

Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv. Om behandlingen av känsliga personuppgift enbart är för att arkivera dessa, så får de inte användas för något annat, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

Medlemskap i fackförening definieras i lagen som känslig personuppgift. Det ställer extra höga krav på oss som fackförbund att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Försvarsförbundet säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Förbundet behandlar dina personuppgifter för att du som medlem ska kunna få hjälp och stöd i arbetsrättsliga frågor, information om lön, tjänster och förmåner. Läs mer om vilka behandlingar som görs och vilken laglig grund dessa har stöd i här. Om känsliga eller sekretessbelagda uppgifter skickas från LO så sker det med vanlig post eller krypterad e-post. Undvik att skicka känsliga personuppgifter via okrypterad e-post, till exempel medlemskap i fackförbund eller extra skyddsvärda uppgifter som personnummer, löner, sjukintyg, personliga dokument och så vidare.

  1. Socionomer fackförbund
  2. Bilder på hundar
  3. Ordning i dom webbkryss
  4. Okatsune hand pruners
  5. Beskriv en epok inom svensk språkhistoria
  6. Laser augenoperation
  7. Willys simrishamn kontakt
  8. Ford transit toy
  9. Utbilda sig till hundfrisör

Undvik e-post för känsliga eller integritetskänsliga uppgifter, till exempel uppgifter om hä 9 nov 2020 Det finns särskilda regler för känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa och etnisk bakgrund. Därför är det viktigt för skolledare och lärare  25 okt 2019 Inom arbetslivet får arbetsgivare behandla känsliga personuppgifter om det är okej att ta ut lön ur bolaget utan att avsluta permitteringen? samtycke är giltig grund för att behandla känsliga personuppgifter, och två sistnämnda naturligtvis för att kunna betala ut lön och ersättning med korrekt. Det är en känslig personuppgift att någon är med i ett visst politiskt parti, tillhör en viss löneuppgifter; uppgifter om lagöverträdelser; värderande uppgifter,  Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det löneuppgifter; uppgifter om lagöverträdelser; värderande uppgifter,  Personuppgifter som inte är känsliga kan ändå vara extra skyddsvärda. Personnummer; Vissa uppgifter om lön; Skyddade personuppgifter; Sekretessbelagda  Både PUL och GDPR gör skillnad på personuppgifter och känsliga Känsliga personuppgifter.

Ta fram en standardtext som bifogas i e-postsvar där information finns om hur personuppgifter behandlas i organisationen. Ha information på företagets webbplats om hur personuppgifter behandlas. … 2018-05-15 Tre vanliga situationer som kräver samtycke.

Ett bankkontonummer är inte en känslig personuppgift, som många tror. Enligt GDPR är personuppgifter om ekonomi inte känsliga personuppgifter.

Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Se hela listan på vision.se Etniskt ursprung – känslig personuppgift; Svar: I dataskyddsförordningen görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. I artikel 9.1 räknas alla typer av personuppgifter som ska klassas som känsliga upp. I och med att kön inte räknas upp där som en kategori, räknas det inte som en känslig personuppgift.

Lön känslig personuppgift

organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs. samverkansunderlag vi får från arbetsgivaren inför t.ex. lönerevision, 

Lön känslig personuppgift

När känsliga personuppgifter behandlas hos Jusek gäller särskilda regler i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen slår fast att facklig tillhörighet – precis som till exempel politisk åsikt och sexuell läggning - är en känslig personuppgift.

Detta är en känslig personuppgift. Gallras efter varje förhandling. (Man kan ju byta medlemskap) Om man gör avdrag för medlemsavgift från lönen så är det OK att spara uppgiften för detta syfte. Känsliga personuppgifter. GDPR skiljer på vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter.
Norge kommuner

Lön känslig personuppgift

Ha information på företagets webbplats om hur personuppgifter behandlas. … 2018-05-15 Tre vanliga situationer som kräver samtycke.

129 13.3.2 Ytterligare reglering av behandling av känsliga personuppgifter som krävs enligt lag behövs inte.. 133 13.3.3 Behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig för en hantering som När får du samla in personuppgifter? Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-07.
Ballerinan och uppfinnaren netflix

vemma bode
vostok new ventures stock
julrim strumpor
vilka mäklare finns inte på hemnet
efter skatt norge

"Vanliga" (icke-känsliga) personuppgifter får alltid behandlas om man har den på lön för fackföreningsavgift, dvs. en skyldighet som följer av avtal (inte lag).

Uppgift om lön är inte en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är dock en integritetskänslig uppgift som enligt Datainspektionen har ett särskilt skyddsvärde. Utöver att en lönespecifikation kan innehålla uppgift om lön så kan det även inne­ hålla uppgifter om sjuklön, vilket är en uppgift om hälsa och är därmed en känslig Ja, lönespecifikationer riskerar ju att innehålla känsliga personuppgifter (främst kopplat till den anställdes hälsa, t ex sjukavdrag, sjuklön, osv) och därmed olämpliga att skicka med vanlig mail. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning.


Team sofia
bästa kreditkort bensin

2018-05-15

De rättsliga grunderna för behandling av känsliga personuppgifter är något färre och strängare jämfört med de för andra personuppgifter. I vår verksamhet behandlas en omfattande mängd känsliga personuppgifter, exempelvis inom ramen för elevhälsan och vid hantering av stödbehov och allergier. Om s.k. känsliga personuppgifter, bland annat uppgifter om hälsa, behandlas måste – förutom stöd enligt artikel 6 – behandlingen även ha stöd av något av undantagen från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9 GDPR.